User Tools

Site Tools


handmade_festival

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
handmade_festival [2017/11/06 17:34]
85.83.8.183 [Nordic music arts and crafts]
handmade_festival [2017/11/07 14:19]
admin
Line 9: Line 9:
   * [[Soundwalk]] / Jez Riley French ​   * [[Soundwalk]] / Jez Riley French ​
   * [[Electro-acoustic café]] / James Brewster   * [[Electro-acoustic café]] / James Brewster
-  * [[DIY analog synth workshop]] / Valdemar Kristensen+  * [[build_an_analog_synth_workshop|Build an analog synth workshop]] / Valdemar Kristensen
  
  
Line 20: Line 20:
 Torsdag kan man bygge sin egen elektrodestyrede synthesizer på 3. sal i Støberiet, hvor CPH Music Maker Space‹s tovholder Valdemar Kristensen fører dig fra printplade til færdigt instrument akkompagneret af eksperimentalmusik fra DJ Mikkel Steensgaard. Aftenen afrundes af lydperformance fra det Kgl. Danske Kunstakademis lydprofessor jenny Gräf. Torsdag kan man bygge sin egen elektrodestyrede synthesizer på 3. sal i Støberiet, hvor CPH Music Maker Space‹s tovholder Valdemar Kristensen fører dig fra printplade til færdigt instrument akkompagneret af eksperimentalmusik fra DJ Mikkel Steensgaard. Aftenen afrundes af lydperformance fra det Kgl. Danske Kunstakademis lydprofessor jenny Gräf.
  
 +**KØB BILLETTER HER/ BUY TICKETS HERE: [[https://​billetto.dk/​en/​e/​handmade-festival-tilmelding-billetter-236098]]**
  
handmade_festival.txt · Last modified: 2017/11/07 14:19 by admin