User Tools

Site Tools


build_an_analog_synth_workshop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
build_an_analog_synth_workshop [2017/11/07 14:17]
admin
build_an_analog_synth_workshop [2017/11/07 14:18] (current)
admin
Line 4: Line 4:
 {{:​electrodes_and_oscillators_2_img_20171031_105334_053.jpg?​600|}} {{:​electrodes_and_oscillators_2_img_20171031_105334_053.jpg?​600|}}
 \\ \\ \\ \\
-**PLEASE NOTE: THE SOUNDWALK ​REQUIRES A TICKET WHICH CAN BE BOUGHT FROM HERE: [[https://​billetto.dk/​en/​e/​handmade-festival-tilmelding-billetter-236098]]**+**PLEASE NOTE: THIS WORKSHOP ​REQUIRES A TICKET WHICH CAN BE BOUGHT FROM HERE: [[https://​billetto.dk/​en/​e/​handmade-festival-tilmelding-billetter-236098]]** 
 I løbet af aftenen vil du med egne hænder konstruere en analog synthesizer,​ der betjenes vha. elektroder - dvs. man frembringer lyd ved selv at indgå i kredsløbet som elektrisk leder/ modstand. \\ I løbet af aftenen vil du med egne hænder konstruere en analog synthesizer,​ der betjenes vha. elektroder - dvs. man frembringer lyd ved selv at indgå i kredsløbet som elektrisk leder/ modstand. \\
 Kredsløbet består af seks oscillatorer,​ hvis parametre - tonehøjde, amplitude og klangfarve formes ved berøring af de 12 elektroder - to for hver oscillator. Samt en “sult-knap”,​ der gradvist ​ Kredsløbet består af seks oscillatorer,​ hvis parametre - tonehøjde, amplitude og klangfarve formes ved berøring af de 12 elektroder - to for hver oscillator. Samt en “sult-knap”,​ der gradvist ​
build_an_analog_synth_workshop.txt · Last modified: 2017/11/07 14:18 by admin