Copenhagen Music Maker Space

Lydhacking, workshops og åbent lydværksted

Om CPH Music Maker Space

Copenhagen Music Maker Space er et åbent værksted hvor du kan bygge egne lydmaskiner og elektroniske instrumenter eller modificere og kvalificere allerede eksisterende udstyr i et rum, hvor der både er plads til læring, fælleskab og til store kunstneriske eksperimenter med musik og lyd.About CPH Music Maker Space

Copenhagen Music Maker Space is an open workshop where you can build your own soundmachines and electronic instruments, or modify and qualify existing equipment in a space at Blågårds Plads where there is room for learning, fellowship and great artistic experiments with sound and music.