Copenhagen Music Maker Space

Lydhacking, workshops og åbent lydværksted

Om CPH Music Maker Space

Copenhagen Music Maker Space er et åbent værksted hvor du kan bygge egne lydmaskiner og elektroniske instrumenter eller modificere og kvalificere allerede eksisterende udstyr i et rum, hvor der både er plads til læring, fælleskab og til store kunstneriske eksperimenter med musik og lyd.

About CPH Music Maker Space

Copenhagen Music Maker Space is an open workshop where you can build your own soundmachines and electronic instruments, or modify and qualify existing equipment in a space at Blågårds Plads where there is room for learning, fellowship and great artistic experiments with sound and music.

Handmade festival - Nordic Music Arts and Crafts - 9. - 12. November 2017

HANDMADE festival
Nordic Music Arts and Crafts
9th through 12th of November, 2017. Kapelvej 44 and Støberiet/ KKT Blågårds Plads 5.
More than 25 artists from Denmark, Sweden, Iceland, Peru, Berlin, Great Brittain amd the US contributed to and made the festival possible.
During the festivals one could experience and participate in workshops on sound electronics, visual art, field recording, concerts, performances and exibitions.
The festival was made possible by financial support from Nordisk Kulturfonds "Handmade Pulje".
Curated by Valdemar Kristensen and Michael Gaardsøe.

Copenhagen Music Maker Space
Tovholder: Valdemar Kristensen, tlf.: 40 96 48 42
valdemar@musicmakerspace.dk

Støberiet, Blaagaards Plads 5, 2. sal,
2200 København N